Henningsværboksen er åpen

Fangstprøver viser en overveiende andel skrei i området og Fiskeridirektoratet åpner derfor den såkalte «Henningsværboksen» i Lofoten med umiddelbar virkning for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad.

Havforskningsinstituttet har analysert prøver tatt gjennom siden forrige uke. Resultatene har vist stadig større innslag av skrei, og den siste analysen viser en fraksjon skrei på 85,5 %.

Åpningen gjelder fiske med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad, og varer ut april.

J-melding 43-2022: Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden for fiske med fartøy under 15 meter i 2022

Oppdatert: 02.03.2022