Håndhevelse av nye krav til rømmingshull

Det er allerede innført krav til rømmingshull i en rekke teinefiskerier for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Fra 1. juli innføres krav til rømmingshull i tre nye fiskerier for yrkesfiskere.

-Dette gjelder fiske etter kongekrabbe utenfor kvoteregulert område, taskekrabbe og sjøkreps, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Beslutningen om innføringsdato har vært klar lenge, men monteringsbeskrivelsene ble publisert i slutten av mai.

Det vil være store ulikheter i bruksmengden og enkelhet i montering for kravene som gjelder fra 1. juli.

-Det vil derfor bli prioritert å veilede fiskerne i en overgangsfase, sier Langedal.

Informasjon om montering av rømmingshull i ulike fiskerier og teinetyper.

Oppdatert: 15.06.2022