Flere brudd på lokal regulering for lofotfisket

Den lokale reguleringen for Lofoten trådte i kraft 1. mars, men allerede nå har Fiskeridirektoratet registrert flere brudd på forskriften.

Som tidligere år skal alt faststående redskap meldes inn til Kystvaktsentralen elektronisk ved setting, og meldes ut ved opptak eller flytting av bruk. I tillegg skal garn røktes daglig og line minst annenhver dag.

– Fiskeridirektoratet har registrert manglende innmelding av bruk, at det meldes inn bruk som ikke er satt, og flere lar være å melde ut bruk ved opptak eller flytting. Videre har vi fått tips om manglende røkting av bruk, da spesielt av garn, sier førsteinspektør Trond Linchausen Blom i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Følger opp

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, Kystvakten og Fiskeridirektoratet region Nordland vil følge dette tett opp underveis i Lofotfisket med informasjon og veiledning til fiskerne.

– Dersom vi ikke ser en snarlig forbedring, vil det kunne bli reagert med anmeldelser eller overtredelsesgebyrer ved brudd på innmeldings- eller røktingsbestemmelsene. Forskriften er utformet i tett samarbeid med fiskeriorganisasjonene, og Fiskeridirektoratet forventer at næringen tar sikte på å respektere et regelverk utarbeidet etter fiskernes egne ønsker, sier Blom.

Oppdatert: 03.03.2022