Fisket etter makrellstørje med småskala kystfartøy

Fiskeridirektoratet har mottatt påmeldinger fra følgende fartøy til fisket etter makrellstørje for småskala kystfartøy.

Vi vil i løpet av kort tid gå gjennom listen og vurdere om søkerne er kvalifisert til å delta i fisket.

Dersom det er fartøy som er meldt på men som ikke står på listen ber vi om at dette meldes inn til   senest 18. mai.

Påmeldte fartøy

Navn på fartøy

Registreringsmerke

Lengde (m)

Rosøy

SF-25-S

10,62

Pilen

M-16-SM

10,02

Havbris

M-55-SM

7,98

Ine Marie

F-77-G

10,96

Ann Sofie

Ø-123-H

14,96

Tare

M-82-A

12,46

Fugløybuen

N-328-G

18,02

Kari

TR-42-F

10,03

Spjærlys

Ø-100-H

12,65

Langoustine

M-90-SM

9,10

Krepsen

AG-1-LD

12,35

Sulingen

SF-40-SU

10,99

Polar Atlantic

N-58-ME

32,45