Fiskeridirektoratet anmelder tilfelle av seksuell trakassering

Både kvinnelige og mannlige inspektører i Fiskeridirektoratet har opp til flere ganger vært utsatt for krenkende adferd, trakassering og utilbørlig oppførsel når de utfører sine oppdrag. Ett tilfelle av seksuell trakassering tidligere i år blir nå anmeldt.

En ansatt ved et fiskemottak i region Nord blir nå anmeldt for seksuell trakassering og for å hindre inspektørenes mulighet til å utføre oppdraget de hadde ved bedriften.

– Fiskeridirektoratet har nulltoleranse for seksuell krenkende adferd, trusler, trakassering eller annen rettsstridig adferd mot våre ansatte. I dette tilfellet handler det om to kvinnelige inspektører som utfører et viktig samfunnsoppdrag og som blir møtt med utilbørlig oppførsel. Slik kan vi ikke ha det i fiskerinæringa, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Uakseptabelt

De to kvinnelige inspektørene var på inspeksjon ved et mottaksanlegg i Troms og Finnmark i midten av mars. Ved lossing av fangst fra et fiskefartøy kom en av de ansatte ved mottaket blant annet med klare utsagn om at inspektørene burde gå om bord og ha sex med mannskapet for å øke fiskelykken (såkalt hall).

– Slik oppførsel overfor offentlige tjenestepersoner er helt uakseptabelt. Våre inspektører er på jobb på vegne av norske myndigheter og skal møtes med respekt og alminnelig folkeskikk. Denne type oppførsel er ubehagelig for den som blir utsatt for det, og kan gå ut over jobben de skal utføre. Derfor anmelder vi nå dette konkrete tilfellet, sier regiondirektør Hilde Hamnes i Fiskeridirektoratet region Nord.

Den samme personen er også tidligere anmeldt for å ha forulempet to inspektører i Fiskeridirektoratet og har vedtatt bot for forholdet.

Oppdatert: 09.05.2022