Ferskfiskordningen starter 27. juni

Ordningen innebærer at fartøy som lander all fangst fersk får et kvotetillegg på torsk fisket nord for 62°N.

Det er kystfiskefartøy i åpen og lukket gruppe med lasteromskapasitet under 500m³, og som fisker med konvensjonelle redskaper, som får et kvotetillegg på torsk dersom all fangst landes fersk, sier rådgiver Kjetil Øvregaard Østebø i Fiskeridirektoratet.

Kvotetillegget gis uavhengig av om fartøyet har torskekvote igjen eller ikke.

Torsken fordeles

I 2022 er det avsatt totalt 13 800 tonn torsk til ferskfiskordningen.

-Dette fordeles med 12 300 tonn til fartøy i lukket gruppe og 1 500 tonn til fartøy i åpen gruppe, sier Østebø.

Ytterligere informasjon om årets ferskfiskordning.

Oppdatert: 14.06.2022