Fare for sprenging i snurrevadfisket

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste går nå ut med en aktsomhetsmelding etter flere hendelser der snurrevadsekker har sprukket på grunn av for mye fisk.

Sjøtjenesten ber om at fiskeflåten viser større aktsomhet i fisket med snurrevad.

Fiskerne oppfordres til å bruke fangstbegrensingssystem for å hindre at fangstene blir uhåndterlige.

Sjef for fiskeridirektoratets sjøtjeneste, Rolf Harald Jensen. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
Sjef for fiskeridirektoratets sjøtjeneste, Rolf Harald Jensen. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

– Vi forventer at alle snurrevadfartøy som fisker i områder med høy fisketetthet, bruker fangstbegrensningssystemet for å ivareta egen sikkerhet, fangst og kvalitet, sier Rolf Harald Jensen, sjef for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

Fangstbegrensningssystemet gir mulighet til å kontrollere fangstmengden.

– Fangstbegrensing er valgfritt, men når man har dette systemet tilgjengelig, og velger å ikke bruke det, anser vi det som uaktsomt dersom man tar fangster som fører til sprenging og neddreping av fisk, sier Jensen.

Det er stor fisketetthet på flere fiskefelt denne sesongen.

– Det er utøvernes ansvar å sørge for at de unngår slike hendelser og vi vil være tilstede på feltene for å kontrollere at dette går riktig for seg, sier Jensen.

Snurrevadsekk full av torsk. Foto © Fiskeridirektoratet.
ILLUSTRASJON: Snurrevadsekk full av torsk. Foto © Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 18.03.2022