Fagdag i Ålesund – «Hav til munn»

Den 16. november arrangerer Fiskeridirektoratet tverrfagleg fagdag for ulike kontrolletatar i Ålesund. Fokus på fagdagen er ulike former for fiskerikriminalitet.

I tillegg til Fiskeridirektoratet, deltar det representantar for El-tilsynet, Kystvakten, Skatteetaten, Tolletaten, Mattilsynet, Justervesenet, Politi, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Statens Naturoppsyn, NAV, Norges Sildesalgslag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. Til samen er det venta om lag 100 deltakarar til fagdagen som har fått tittelen «Hav til munn».

Nettverk og samarbeid

Dei ulike etatane som deltar dekker stort sett kontroll og tilsyn i alle delar av samfunnet, men i denne samanheng er det arbeid mot fiskerikriminalitet, herunder miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet som er i fokus.

 – Formålet med seminaret er å drive nettverksbygging og bli kjent med arbeidsoppgåver og ansvarsområda til kontrolletatane i Norge. Slike samlingar er viktige for å drive kontroll meir effektivt og dermed auke kvaliteten på tverretatlege kontrollar, seier seniorrådgjevar Eva Kristin Godø i Fiskeridirektoratet.

Akrim-forskrift

Seminaret blir opna av statssekretær Statssekretær Maria Schumacher Walberg i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Deretter blir det mellom anna faglege innslag om den såkalte «akriminformasjonsforskriften», og eit innlegg av journalist Tarjei Leer-Salvesen med tittelen «Søke sannhet».

Kontakt:

Eva Kristin Godø

Oppdatert: 03.11.2022