Disse får delta i makrellstørjefiske

Tillatelse til å delta i fisket etter makrellstørje med not har nå blitt sendt ut.

Følgende fartøy får delta:

  1. Edna Synnøve
  2. Lise Beate
  3. Albacore
  4. Vestbris
  5. Hillersøy
  6. Spjæringen
  7. Bluefin
  8. Brennholm

Fartøyene har frist til 12. april med å svare på om de takker ja til å delta i fisket i 2022. Dersom fartøyene takker nei, eller Fiskeridirektoratet ikke mottar en tilbakemelding, vil tilbudet om å få delta i fisket gå til andre fartøy som er meldt på til fisket og som står på rulleringslisten.

Oppdatert: 31.03.2022