Bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har den siste tiden fått en rekke meldinger fra flere hold om at det tas svært store fangster av torsk med snurrevad i Troms og Finnmark.

Det er også kommet inn flere tips om snurrevadsprengninger i områder med stor fisketetthet.

Tidligere oppfordringer om å ta i bruk fangstbegrensningssystemet på frivillig basis for å kunne kontrollere fangstmengden har vist seg å ikke være tilstrekkelig.

For å redusere faren for neddreping av fisk som følge av for store fangster, har Fiskeridirektoratet derfor i dag sendt på høring et forslag om midlertidig påbud om å benytte fangstbegrensningssystem ved fiske med snurrevad i området fra Andenes til Knivskjelodden innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene. Det foreslås at påbudet skal gjelde til og med 15. mai.

Oppdatert: 30.03.2022