Behov for ytterligere hvalrosstiltak

Publikum trosser avstandsanbefalingene og er nærgående med hvalrossen «Freya».

– Fiskeridirektoratets vurdering er at publikums uaktsomme adferd og manglende etterfølgelse av anbefalingene fra myndighetene kan sette liv og helse i fare, sier Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Hvalross og folkemengde. Foto: Fiskeridirektoratet.
Publikum, voksne og barn på Kadettangen trosser avstandsanbefalingene og er nærgående med hvalrossen «Freya». Bildet er tatt onsdag 10. august. Bildet er sladdet av hensyn til enkeltpersonene i bildet. Foto: Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet er til stede i Oslofjorden med et patruljefartøy for å observere situasjonen.

Fiskeridirektoratet er i dialog med politiet og veterinær for å diskutere ytterligere tiltak.

– Vi sonderer nå ytterligere tiltak, der avliving kan være et reelt alternativ, sier Jdaini.

I mellomtiden gjentas avstandsanbefalingene og presiseringene om å ikke bade med hvalrossen:

– Vi vil igjen - på det sterkeste - anbefale at publikum holder avstand der hvalrossen er observert og ikke bader med den. Det er for en egen sikkerhet, og med tanke på dyrevelferden, sier Jdaini.

Farlige situasjoner 

Portrett av Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har observert flere potensielt farlige situasjoner på badeplassen Kadettangen denne uken. Det er også observert at personer har kastet gjenstander etter hvalrossen.

– Det at hvalrossen har blitt en attraksjon eskalerer behovet for ytterligere tiltak. Vår største frykt er at mennesker kan bli skadet, sier Nadia Jdaini.

Fiskeridirektoratet har dokumentert at personer bader med hvalrossen, og at folk oppsøker den ved vannkanten sammen med barna sine for å ta bilder.

– Det er snakk om til dels store folkemengder i alle aldre, der samtlige personer helt tydelig går bort fra gjeldende anbefalinger om å holde avstand, sier Jdaini.

Fiskeridirektoratet har også dokumentert at mennesker bader med hvalrossen på Kadettangen.

– Politiet er orientert om hendelsene, sier Jdaini.

Dyrevelferd 

Fiskeridirektoratet er i kontinuerlig dialog med veterinær, som vurderer dyrevelferden.

– Dyrevelferden er klart svekket. Hvalrossen får ikke tilstrekkelig med hvile og fagfolkene vi er i dialog med vurderer henne til å være stresset, sier Nadia Jdaini.

Hvalrossen, som har fått kallenavnet «Freya», har denne sommeren oppholdt seg i, og i nærheten av, Oslofjorden. I den senere tiden har den holdt til i Bærum og Asker kommune.

Oppdatert: 11.08.2022