Åpner opp Fartøyregisteret

Fiskeridirektoratet legger ut åpne data fra Fartøyregisteret og tilhørende systemer.

Fartøyregisteret er en av Fiskeridirektoratets mest brukte tjenester på nett, og vi har lenge hatt tilgjengelig et Fartøyregister for oppslag på fartøy, tillatelser, kvoter og fangst.

Vi utvider nå vår tjeneste til brukerne med å legge ut åpne data fra Fartøyregisteret og tilhørende systemer til nedlasting og bruk.

Gå direkte til uttrekket fra Fartøyregisteret.

Uttrekket legges ut én gang i døgnet.

Vi tilbyr også et åpent API for uthenting av fartøy- og eieropplysninger.

Oppdatert: 02.03.2022