Storaksjon mot kongekrabbeomsetning

I 2021 har Fiskeridirektoratet hatt en egen kontrollkampanje rettet mot ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe. Nå er siste del av aksjonen i ferd med å avsluttes, og det er gledelig å slå fast at det så langt ikke er avdekket ulovlig omsetning av kongekrabbe.

Kongekrabbeaksjonen del 2 har foregått i hele uke 42 og flere titalls bedrifter som omsetter kongekrabbe er kontrollert i flere fylker. I alt åtte lag bestående av to og tre inspektører i Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Viken og Oslo har kartlagt, oppsøkt og kontrollert butikker, restauranter, fryselager og cateringbedrifter.

- Det er gledelig at utstrakt kontroll med omsetning av kongekrabbe ikke har avdekket ulovligheter i denne omgang, sier seksjonssjef Bjørn Håvard Rønnevik i Fiskeridirektoratet region Nord.

Kontroll av kongekrabbe på fryselager i Oslo. Foto: Fiskeridirektoratet
Kontroll av kongekrabbe på fryselager i Oslo.

Høye priser demper salget

I de fleste tilfellene er det aller meste i orden, mens noen bedrifter vil bli fulgt opp før de eventuelt kan sjekkes ut.

- Vi tror at det er tre hovedårsaker til at vi ikke har funnet særlige avvik denne gangen. Den store kongekrabbesaken som nylig har gått for retten der flere aktører langs hele verdikjeden nå er idømt strenge straffer har nok hatt en preventiv effekt. I tillegg venter mange aktører med å kjøpe kongekrabbe på grunn av svært høye priser, og vi ser at en del av den mer mistenksomme omsetningen av kongekrabbe i større grad foregår på sosiale medier, spesielt Facebook, sier Rønnevik.

Store verdier unndras

Fiskeridirektoratet har analyser og erfaring som tilsier at det foregår ulovlig fangst og omsetning av betydelige mengder kongekrabbe. En del av disse analysene og erfaringene er også basert på tips. Det blir for eksempel hevdet at det fiskes og omsettes ulovlig kongekrabbe for mellom 150 og 180 millioner kroner hvert år.

- Det er snakk om store verdier og insentivet for å drive ulovlig er raske penger. Dette er verdier som unndras fra skatter og avgifter som normalt ville gått til å betale for goder i samfunnet. Vi kommer til å øke kontrollaktiviteten både på fangstleddet og langs hele verdikjeden, sier Rønnevik.

Ulovlig fiske og omsetning vil i tillegg til unndragelse av skatter og avgifter, også medføre feilaktige bestandstall fordi det blir fisket mer enn det som Havforskningsinstituttet legger til grunn i sine bestandsestimater.

Oppdatert: 22.10.2021

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen