Sjøtjenesten – leie av fiskefartøy 2021

Fiskeridirektoratet ved Sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt.

Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.

Fartøytypene Fiskeridirektoratet ønsker å leie er:

For fullstendig utlysning og ytterlige informasjon, se www.doffin.no

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest den 12. mars 2021 kl. 10.00.

Oppdatert: 01.03.2021