Reguleringsmøtet våren 2021 er avlyst

Fiskeridirektoratet har besluttet at reguleringsmøtet våren 2021 blir erstattet med skriftlige høringer for nødvendige enkelt-tema.

Bakgrunnen er at saken om økosystembasert forvaltning ikke lenger behandles i vårmøtet, samtidig som det ikke er andre større reguleringssaker som gjør det nødvendig med et eget høringsmøte.

I tillegg krever arbeidet med oppfølgingen av kvotemeldingen mye ressurser. Usikkerheten knyttet til koronaviruset gjør det også krevende å gjennomføre reguleringsmøtet på vanlig måte.

Oppdatert: 24.03.2021