Reglene om overføring av torskekvoter til 2022 er endret

Som følge av Nærings- og fiskeridepartementets beslutning om overføring av torskekvoter nord for 62°N fra 2021 til nest år, har Fiskeridirektoratet endret reglene om kvoteoverføring.

Endringene kommer som følge av at Norge og Russland har avtalt å øke adgangen til å overføre kvoter fra 10 % til 15 %. Dette innebærer en samlet overføring til neste år på inntil 58 595 tonn.

Havfiskeflåten har fått økt adgangen til overføring til 13 % for det enkelte fartøy, og det samme gjelder for gruppekvotene. I kystflåten (lukket gruppe) kan det enkelte fartøy overføre inntil 13 %, mens begrensningen på overføring er opphevet på gruppenivå. I åpen gruppe der det ikke overføringsadgang på fartøynivå, men også her er begrensningen på adgangen til å overføre på gruppenivå opphevet.

Ved at havfiskeflåten har et insentiv til å fiske minst 87 % av tildelte kvoter inneværende år, er det lagt til rette for at kystflåten skal kunne få overført sine restkvoter til 2022.

Reglene fremgår av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord 62°N i 2021.

Oppdatert: 23.12.2021