Nytt registreringskrav til kaiselgere i fritidsfiske

Med hjemmel i kjøperforskriften, vil vi kreve at fritidsfiskere med kaisalgdispensasjon må være registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret for å bli registrert i kjøperregisteret.

Flere av dagens fritidsfiskere er ikke registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, men har likevel kunne omsette fisk direkte til forbruker. Vi har registrert disse i et eget Excel-regneark, da det ikke har vært teknisk mulig å legge dem inn i kjøperregisteret uten et organisasjonsnummer.

Kravet innebærer en omlegging av praksis, og vil derfor først gjelde fra 1. januar 2022.

Søknad om registrering av kaiselgere i kjøperregisteret

Registrering av kaiselgere i yrkesfiske 

Dersom du har fått dispensasjon fra ditt salgslag til å selge fangst ved kai direkte til forbruker, må du i tillegg være registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere av fangst i første hånd (kjøperregisteret). Dette følger av forskrift om registrering som kjøper av fangst § 2 femte ledd.

For å bli registrert som kjøper må søker være registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, og sende søknad til Fiskeridirektoratet region Nordland.

Oppdatert: 09.09.2021