Periodevis stenging av kongekrabbefiske

I perioden 13. september til 2. oktober vil fiske etter kongekrabbe med teiner bli periodevis stengt i ulike områder.

Stengingen gjøres av hensyn til Havforskningsinstituttets bestandsestimeringstokt og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt.

Det er ikke tillatt å melde kongekrabbeteiner som annen fiskeredskap.

For nærmere detaljer om tidsperioder og områdeavgrensning i kvoteregulert område, se J -112-2021.

For nærmere detaljer om tidsperiode utenfor kvoteregulert område,
se J – 28 - 2021.

Oppdatert: 09.09.2021