Påmelding til ungdomstillegg i torskefisket nord for 62°N

Fiskeridirektoratet har åpnet for påmelding til ungdomstillegget, som i 2021 gir rett på en garantert tilleggskvote på 4 tonn torsk.

Ungdomstillegget gjelder for fiskere som er under 30 år på tidspunktet for innsendelse av skjemaet.

Det er et vilkår at vedkommende er majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Med majoritetseier menes den som eier over 50 % av andelene i fartøyet.

Før oppstart skal det sendes skriftlig melding på dette elektronisk skjemaet.

Forskriftsbestemmelsen for ungdomstillegget kan leses i sin helhet i § 23 i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2021

Oppdatert: 04.02.2021