Påmelding til prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden

Fiskeridirektoratet har nå åpnet for at fartøy som ønsker å delta i prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden kan melde seg på.

Fiskeridirektøren besluttet i forbindelse med reguleringsmøtet høsten 2020 å åpne for et prøvefiske med reketrål i ytre Porsangerfjorden.

For en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for prøvefisket vises det til sak 19c/2020 om regulering av fisket etter reker nord for 62°N i 2021 fra regulerinsgmøtet for 2021.

For fartøy som ønsker å delta i prøvefiske må det fylles ut elektronisk skjema for påmelding til prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden.

Nærmere vilkår for de som deltar er redegjort for i skjemaet.

Oppdatert: 26.02.2021