Oppretting av torskekvoter

Det er oppdaget en inkonsistens i Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N som ble fastsatt 23. desember. Det er ikke entydig sammenheng mellom fartøykvoter og kvoteenheter i forskriften for fartøy på og over 11 meter hjemmelslengde.

Fiskeridirektoratet viser til ordningen med kvotefleksibilitet på total- og gruppekvotenivå i torskefiskeriene. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå, pleier myndighetene å ta høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse foregående år. Denne praksisen innebærer at alle fartøygrupper, bortsett fra åpen gruppe, tildeles 90 % av kvotegrunnlaget på fartøynivå. Når fangststatistikken ansees som komplett ca. 1. februar, tildeles fartøyene 100 % av kvotegrunnlaget.

Fartøy i lukket gruppe på og over 11 meter hjemmelslengde er tildelt 90 % av kvotegrunnlaget i § 16 i tabellen som viser fartøykvoter:

Hjemmelslengde

Kvotefaktor

Fartøykvoter

11–11,9 m

          3,1937

56,11

12–12,9 m

          3,7886

66,57

13–13,9 m

          4,5923

80,69

14–14,9 m

          5,2289

91,87

15–15,9 m

          6,5203

116,87

16–16,9 m

          7,2581

130,10

17–17,9 m

          8,0072

143,52

18–18,9 m

          8,8442

158,52

19–19,9 m

          9,5932

171,95

20–20,9 m

        10,2540

183,79

21–21,9 m

          9,9320

178,01

22–22,9 m

        10,3668

185,80

23–23,9 m

        10,7792

193,19

24–24,9 m

        11,1916

200,58

25–25,9 m

        11,5260

206,58

26–26,9 m

        11,9608

214,37

27–27,9 m

        12,2840

220,16

De samme fartøyene er tildelt 100 % av kvotegrunnlaget i tabellen som viser kvoteenheter i § 16:

Hjemmelslengde

Største lengde

Kvoteenhet (fartøykvote)

11–14,9 m

Alle lengder

19,5222

15–20,9 m

Alle lengder

19,9157

21–27,9 m

Alle lengder

19,9139

Fiskeridirektoratet har besluttet å rette opp denne inkurien i forskriften slik at fartøy også tildeles 100 % av kvotegrunnlaget i tabellen som viser fartøykvoter. Dette innebærer at ingen fartøy opplever å få lavere kvote som følge av feilen i forskriften. De berørte fartøygruppene kan derimot ikke påregne å få noe påslag i kvoten når arbeidet med å beregne kvoteoverføringer på gruppe- og totalkvotenivå ferdigstilles om noen uker. I Fiskeridirektoratets kvoteregister ligger 100 % av kvotegrunnlaget for fartøy på eller over 11 meter hjemmelslengde allerede inne.

Den midlertidige ordningen med kvoteoverføringer på fartøynivå fra 2020 til 2021 blir ikke påvirket av dette.

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62N i 2021

Oppdatert: 18.01.2021