Oppretter henstillingsområde for snurrevad ved Henningsvær

Fiskeridirektoratet har besluttet å opprette et henstillingsområde sør for Henningsvær som er eksklusivt tilgjengelig for fiske med snurrevad, med virkning fra mandag 8. mars 2021 kl. 12:00 frem til 15. april 2021.

Faststående bruk i henstillingsområdet må flyttes innen den tid.

Begrensninger for fiske med snurrevad som følger av Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2021 og annen lovgivning, må overholdes. Kartvedlegg som viser henstillingsområdet og passive redskaper i sjøen nå ligger vedlagt.

Foreslått henstillingsområde utenfor Henningsvær har følgende koordinater:

    1. N 68° 07.65         E 014° 09.85
    2. N 68° 04.50         E 014° 09.80
    3. N 68° 04.50         E 014° 14.10
    4. N 68° 08.10         E 014° 150

Henstillingsområder for snurrevad ved Henningsvær. Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet.
Henstillingsområde for snurrevad ved Henningsvær. Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 08.03.2021