Oppretter henstillingsområde for snurrevad ved Valberg

Fiskeridirektoratet har besluttet å opprette et henstillingsområde ved Valberg i Henningsværstraumen som er eksklusivt tilgjengelig for fartøy under 11 meter som fisker med snurrevad, med virkning fra mandag 22. mars 2021 kl. 12:00 frem til 15. april 2021.

På grunn av sen kunngjøring vil håndheving ikke skje før tirsdag 23. mars kl. 12.00. 

Faststående bruk i henstillingsområdet må flyttes innen den tid.

Begrensninger for fiske med snurrevad som følger av Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2021og annen lovgivning, må overholdes. Kartvedlegg som viser henstillingsområdet og passive redskaper i sjøen nå ligger vedlagt.

Henstillingsområdet har følgende koordinater:

1. N 68° 09.73 E 014° 00.20

2. N 68° 09.73 E 014° 02.16

3. N 68° 07.93 E 014° 00.62

4. N 68° 07.90 E 013° 58.30

kart-henstillingsområde.JPG
Henstillingsområde for snurrevad ved Valberg. Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet.
Oppdatert: 22.03.2021