Ønsker å leie havgående fartøy

Vi ønsker å leie et fartøy over 50 meter til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Sør-Norge til Barentshavet. Tilbud må være oss i hende senest kl.12.00, den 22. april 2021.

Les mer om fullstendig utlysning og deltagelse i konkurransen om å leie oss fartøy(Doffin.no)

Arbeidet pågår døgnkontinuerlig på angitte stasjoner. Tentativ oppstart medio august og avslutning rundt månedsskifte september/oktober.

Under toktet i 2020 ble det tatt opp ca. 100 tonn med ulike fiskeredskaper, hvor det fokuseres sterkt på å fjerne redskaper som bidrar til spøkelsesfiske. 

Les mer om toktet i 2020 her.

Bilde 1 - rydding av snøkrabbeteiner.JPG
Opprenskning snøkrabbeteiner Foto: Fiskeridirektoratet
Oppdatert: 22.03.2021