Økte torskekvoter i den minste kystfiskeflåten

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å øke kvotene i fisket etter torsk nord for 62°N. Det for å legge til rette for at fartøy i den minste kystfiskeflåten kan utnytte årets tildelte kvoter bedre.

Kvoteøkningene er som følger:

  • Maksimalkvotetillegget i åpen gruppe øker med 3 tonn
  • Det innføres maksimalkvotetillegg på 2,5 tonn pr. fartøy som deltar i kystfiskeordningen
  • Økt overregulering for fartøy i lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde.
     

Overreguleringen utgjør nå:

Hjemmels- lengde

Største lengde

Overregulering (fartøykvoter)

Under 11 m

Under 11 m

12 %

11 – 12,9 m

6 %

13 – 14,9 m

3 %

Over 15 m

0 %


Fiskeridirektoratet har i forkant av endringen gjennomført en høringsrunde med fiskerinæringen.

Resultater av høring vedrørende regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten

Les hele pressemeldingen fra NFD her(regjeringen.no)

Oppdatert: 06.05.2021