Øker kontrollen med hvalsafari

Fiskeridirektoratet har både observert og fått rapporter om uønsket adferd i forbindelse med hvalsafari i Kvænangen i Troms og Finnmark. Både Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har fulgt opp aktiviteten og vil øke kontrollen med hvalsafari.

Det er mange aktører i sving i den tida hvalene, spesielt spekkhoggere og knølhvaler, beiter på sild i fjordene i Troms og Finnmark. Det er utarbeidet egne retningslinjer for hvalsafari og det finnes en egen forskrift som regulerer hvalsafari, men denne er i første rekke rettet mot hvalsafari som skjer nær fiskefartøy som fisker, selv om den også sier at hvaler ikke skal forstyrres unødig.

– De fleste av aktørene forholder seg til både retningslinjene som er utarbeidet av bransjen og til forskriften. Men vi mottar også meldinger om at det er aktører som operer på siden av regelverket og det at til tider har vært uakseptabel oppførsel fra noen av disse, sier seniorrådgiver Tor Johansen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Er til stede

Sjøtjenesten er på fiskefeltene med fartøyene «Eir» og «Rind», og har de siste ukene måtte dele sin tilstedeværelse mellom sildefisket på kvelds- og nattestid, og på dagtid observere og være i dialog med alle de ulike aktørene som driver hvalsafari.

– Også Sjøfartsdirektoratet har nylig vært med Sjøtjenesten ut på fiskefeltene og kunne konstatere at flere av hvalsafaribedriftene ikke hadde alt på stell. Samarbeid mellom ulike etater, som i dette tilfellet, er svært nyttig og det blir nå lagt opp til at Sjøfartsdirektoratet deltar på sildekontroll helt i starten av sesongen neste år slik at de kan komme tidlig i dialog med de ulike selskapene som tilbyr hvalsafari, sier Johansen.

Det er flere ting som må forbedres. Trafikken på feltet må bli roligere – også når vi ikke er til stede. De som svømmer i havet må bli mye mer synlige og dykkerbåter må være skikkelig merket og holde seg tettere på de som befinner seg i vannet. I tillegg må de sørge for å holde avstanden som er regulert i hvalsafari-forskriften.

Oppdatert: 07.12.2021