Mangelfulle opplysninger om fangstområde på NEAFC havnestatsmeldinger

Fiskeridirektoratet har erfart at det i noen tilfeller blir oppgitt mangelfulle opplysninger om fangstområde på NEAFC havnestatsmeldinger (PSC 1). Mangelfulle havnestatsmeldinger vil ikke få flaggstatsbekreftelse fra norske myndigheter.

Norske fartøy med fisk om bord fanget i NEAFCs konvensjonsområde som ønsker å lande eller på annen måte bruke en havn til en av de andre NEAFC-partene, skal sende havnestatsmelding for å be om tillatelse til å anløpe havn.

Fartøyene plikter å oppgi fullstendig og korrekt informasjon i havnestatsmeldingene.

I noen tilfeller blir det imidlertid kun oppgitt ett fangstområde, til tross for at fartøyet har fisket i flere områder. Når forhåndsmelding er sendt, skal fartøyets flaggstat besvare spørsmål om kvote og fangstområde i forhåndsmeldingens del B.

Det er norsk FMC som besvarer disse spørsmålene for norske fartøy.

Ett av spørsmålene som skal besvares, er hvorvidt fartøyets tilstedeværelse er bekreftet av VMS-data. Dersom opplysningene om fangstområde er mangelfulle, må norsk FMC svare nei på spørsmålet om tilstedeværelse, med de konsekvenser det får for fartøyets adgang til å anløpe utenlandsk havn.

Oppdatert: 03.02.2021