Kvotebytte i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen og sild i Nordsjøen

Fiskeridirektoratet har per 5. februar 2021 mottatt følgende meldinger om kvotebytte i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen og sild i Nordsjøen for 2021.

Saken og tabellen ble oppdatert 5. februar.

Deltagere i kvotebytteordningen 2021
Partnere Fartøynavn Regm Rkal Kvote lodde ved Island Sild i Nordsjøen
1 NYBYGG M 0121HØ LEIKVIN M 9004HØ   - X
SJØBRIS M 0122HØ JWSG X -
2 SELVÅG SENIOR N 0024ME LJXW - X
NYBYGG N 0024ME SELVÅG SENIOR N 9002ME   X -
3 EROS M 0029HØ LCNG - X
SVANAUG ELISE TR0019F LLRD X -
4 BJARNE NILSEN F 0004H LEJN - X
KETLIN N 0119SO LMRJ X -
5 DYRNESVÅG M 0158SM LJUH - X
HAVSNURP M 0095MD LCOE X -
6 NYBYGG H 0120AV HARDHAUS VL9060AV (tom) - X
HARDHAUS H 0120AV LMBN X -
7 STORMFUGLEN M 0038AV LIWS - X
FISKEBAS SF0230F LDFS X -
8 HAVGLANS H 0005ØN LCUZ - X
GERDA MARIE H 0365AV LGFQ X -
9 ANDREA L SF0001V LHWW - X
GAMBLER SF0046V LELC X -
10 NORDFISK N 0001B LLVK - X
INGRID MAJALA F 0184M LJZO X -
11 KNESTER H 0058AV JWNI - X
STEINEVIK VL0167AV LAQD X -
12 FONNES H 0010AM LMWF - X
RØTTINGØY H 0004O LCNX X -
13 ODD LUNDBERG T 0055G LFUO - X
VESTFART SF0028B LLRG X -
14 LIGRUNN H 0002F LDAK - X
NYBYGG H 0002F LIGRUNN VL9100ØN   X -
15 FRANTSEN JUNIOR T 0025I LJDR - X
HAVDRØN H 0081BN LIRW X -
16 VEA R 0007K LMMJ - X
ENDRE DYRØY H 0021F LFOA X -

Da dette er en meldingsordning og ikke en søknadsordning vil Fiskeridirektoratet ikke sende svar til rederiene.

Vi vil ta kontakt med rederiene dersom det mangler opplysninger i meldingen.

Vi sender fortløpende oversikt over kvotebyttene til Norges Sildelagslag. Sildelaget vil foreta korrigering og korrigert kvote vil etter hvert vises på deres hjemmeside.

Fiskeridirektoratets kvoteregister kan heller ikke i år håndtere denne type endringer, derfor vil kvotene på våre hjemmesider ikke være oppdatert vedr. kvotebytte.

Siste frist for å sende melding om kvotebytte er 7. februar 2021.

For mer utfyllende informasjon om ordningen se J-25-2021.

Oppdatert: 05.02.2021