Kurs for fiskerikyndige

Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord. Den fiskerikyndige må ha gjennomført et tre-dagers kurs i regi av Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

15. - 17. mars 2022 arrangerer Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet kurs i Bergen.

Formålet med kursene er å øke kompetansen om regelverk, konflikthåndtering, rapportering, varsling og organisering. I tillegg får man en innføring i undersøkelsesaktiviteter. Deltakernes engelskkunnskaper blir også testet.

Den fiskerikyndige spiller en svært viktig rolle som rådgiver overfor ledelsen på de seismiske fartøyene. Den fiskerikyndige skal bidra til å skape forståelse mellom næringene og bidra til god sameksistens på havet. Han/hun skal opptre objektivt overfor aktørene.

Påmelding til kurs for fiskerikyndige

Frist for påmelding er 10. januar 2022. Kurset har en egenandel på kroner 5000,-.

Det er 15 plasser på kurset. Kandidater som søkte i september 2021 behøver ikke søke på nytt

Vi tar forbehold om eventuelle endringer av datoer og sted for kurset .

Spørsmål om kurset kan rettes til
Kristian L. Skaar (e-post:  ) og
Bård Aarbakke (e-post:  ).

Oppdatert: 27.10.2021