Kravet om utmelding av redskap i Lofoten står

Den lokale forskriften for fiske i Lofoten krever at fiskerne skal melde inn og ut redskap som står i sjøen. Men dette blir det syndet imot og Fiskeridirektoratet minner derfor om kravet til inn- og utmelding av redskap.

Nordland Fylkes Fiskarlag har henvendt seg til Fiskeridirektoratet region Nordland og bedt om at direktoratet vurderer kravet til utmelding av redskap som ikke lenger står i sjøen. En del fiskere lar være å melde ut redskap til Kystvaktsentralen fordi de ønsker å sette redskapen på samme sted. Fiskeridirektoratet region Nordland har avslått anmodningen om å vurdere kravet til utmelding av redskap.

Det er ikke tillatt å la være å melde redskap ut. Alt bruk som blir dradd og ikke settes igjen skal meldes ut slik at området framstår som ledig. Noen fiskere melder ikke ut redskapen slik at den framstår som stående i sjøen selv om den er fjernet og ikke lenger fisker. Dette vil da hindre andre i å sette redskap i det samme områder fordi området virker å være opptatt.

Det er tillatt å trekke redskapen og sette den ut igjen innenfor en periode på 7 dager uten at den meldes inn og ut, men etter 7 dager skal redskapen meldes inn på nytt.

Oppdatert: 12.03.2021