Inmarsat C fiskerisporing må avinstalleres innen nyttår

Fremdeles er det et stort antall fartøy som ikke har skiftet ut Inmarsat C sporingsutstyr. Utfasing og avinstallering av fiskerioppsett må være gjort innen 1. januar 2022.

I februar i år informerte Fiskeridirektoratet næringsaktørene om at godkjenning for Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake, og at utfasing og avinstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

Skal ha rimelig tid til utskifting

Termineringsdatoen ble satt med tanke på at fartøy som i dag benytter Inmarsat C for elektronisk sporing skal ha rimelig tid til utskifting av utstyr. Fartøyeier er ansvarlig for at fiskerisporingsoppsett på Inmarsat C-terminaler avinstalleres - av autorisert installatør – innen denne fristen.

FMC håndterer og registrerer installasjon av sporingsutstyr i Fiskeridirektoratet. Seksjonssjef ved FMC Anders Østreim håper at fartøyene kan skifte utstyr i god tid før 1. januar 2022.

– Det er en del rutinemessig registreringsarbeid knyttet til installasjon av sporingsutstyr hos oss. Spesielt gjelder dette avvikling av Inmarsat C sporing. Det er fremdeles cirka 290 fartøy som har Inmarsat C sporing. Det vil være utfordrende for FMC å få registrert så mange utskiftninger i tide dersom de blir meldt inn av autorisert installatør tett opp til termineringsdato. Både for fisker og for oss vil det være en stor fordel om installasjonsarbeidet planlegges og gjennomføres så snart som mulig, sier Østreim.

Oppfyller ikke tekniske krav

Årsaken til at godkjenning for Inmarsat C trekkes tilbake er at utstyret ikke oppfyller de tekniske kravene som er oppstilt i forskrift 24. mars 2010 nummer 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr § 3, ettersom Fiskeridirektoratet stiller krav om at sporingsmeldinger skal sendes i NAF-format (The North Atlantic Format).

Ta kontakt med godkjent installatør

Fiskere som fremdeles benytter Inmarsat C sporing, oppfordres av Fiskeridirektoratet til snarlig å ta kontakt med godkjent installatør for å avtale utskiftning av utstyr.

Liste over tillatt sporingsutstyr for posisjonsrapportering

Liste over godkjente installatører

Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake (4. februar 2021)

Oppdatert: 13.10.2021