Håndhevelse av pingerpåbudet

Fiskeridirektoratet har fått flere henvendelser om håndhevelsen av påbudet om bruk av akustiske pingere i Vestfjorden. Lovbrudd vil bli registrert.

Regelen er innført fordi bifangst av nise er et problem ved garnfiske i Vestfjorden, samtidig som erfaring tilsier at bruk av pingere reduserer bifangsten betydelig. Det vil også kunne ha markedsmessige konsekvenser dersom bifangst av nise ikke reduseres i norske fiskerier. Påbudet gjelder for fiske med garn i perioden 1. januar til 30. april.

Vil informere

Siden dette er et nytt tiltak i Vestfjorden, vil Fiskeridirektoratet prioritere å informere om påbudet og veilede ved behov når det avdekkes uregelmessigheter. Lovbrudd vil imidlertid bli registrert, og om nødvendig kan det tas i bruk samme typer reaksjoner som ved andre brudd på regler om utøvelsen av fisket. Det er derfor ikke slik at den enkelte fisker kan unnlate å bruke pingere i garnfisket.

– Fiskeridirektoratets sjøtjeneste er til stede under torskefisket i Vestfjorden, og vil i den forbindelse samle informasjon og erfaringer fiskerne gjør seg ved bruk av pingere. Vi har også oppfordret fiskeriorganisasjonene til å registrere hendelser, sier seksjonssjef Trond Ottemo i reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 26.02.2021