Forslag til regulering av selfangst i 2022

Fiskeridirektoratet sender nå forslag til regulering av selfangst i Vestisen og Østisen ut på høring. Høringsfristen er 15. januar 2022.

I forslaget til regulering blir det lagt opp til fangst av grønlandssel og ikke klappmyss, som det internasjonale havforskningsråd (ICES) fortsatt anbefaler fredning av.

I høringsnotatet er det forslag om fangst av inntil 11 548 dyr i Vestisen og inntil 7000 dyr i Østisen. Det blir foreslått at fangsten må være avsluttet innen 30. juni 2022.

Vestisen er drivisområdet utenfor Grønlands økonomiske sone mellom Øst-Grønland og sørvest av Svalbard, og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Østisen er øst for 20° Øst i Russlands økonomiske sone.

Oppdatert: 29.11.2021