Forbudet mot mobile krabbekjøp utsatt i 14 dager

Fiskeridirektoratet utsetter iverksettelsen av forbudet mot å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe med 14 dager til 15. mars 2021.

I henhold til forskriften om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø i 2021, er det ikke lenger tillatt å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av fangst fra 1. mars 2021. Forbudet gjelder både innenfor og utenfor kvoteregulert område. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra dette forbudet.

Fiskeridirektoratet vil i samråd med næringen legge til rette for en dispensasjonsordning for mobile kjøpsstasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe på steder der det er lang avstand til nærmeste mottaksanlegg.

– Iverksettelsen av forbudet mot mobile kjøpsstasjoner utsettes med 14 dager for å få ferdigstilt dispensasjonsordningen, og for å kunne behandle søknadene som er kommet inn, sier seniorrådgiver Janne Helen Ruben ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Fra 15. mars 2021 må man ha dispensasjon for å kunne benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe i de særlige tilfellene det vil være nødvendig.

Oppdatert: 25.02.2021