Fisket etter makrellstørje i 2021 for merk- slipp og rekreasjonsfiskere

Kvoten til merk- og slippfisket øker fra 1 tonn i 2020 til 4 tonn i inneværende år, og kvoten til rekreasjonsfiske øker fra 5 tonn til 6 tonn. Fiskeridirektoratet ser for seg at gjennomføringen av fisket i all hovedsak følger modellen fra 2020.

Påmelding til merk- og slipp og/eller rekreasjonsfisket etter makrellstørje i 2021 må være sendt til Fiskeridirektoratet senest 16 april 2021.

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet vil komme med mer informasjon om kriterier for deltakelse. Vi regner med at denne informasjonen vil legges ut på våre nettsider i løpet av uke 14.

Fiskeridirektoratet ber om at påmeldinger til fisket ikke sendes inn før påmeldingsskjema gjøres tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider.

Reguleringen av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2021, som er av fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet i forskrift 5. mars 2021, innebærer i all hovedsak en videreføring av fjorårets regelverk.

Oppdatert: 05.03.2021