Fisket etter makrellstørje i 2021 for fartøy som fisker med line og for fartøy som fisker med not

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift 5. mars 2021 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2020. Reguleringen innebærer i all hovedsak en videreføring av fjorårets regelverk.

Som følge av at kvoten er 315 tonn, en liten økning fra i fjor, betyr dette at alle de 8 fartøyene som fisket med not og de tre båtene som fisket med line, vil få tilbud om å delta i fisket også i 2021. Dette er i tråd med ønsket fra næringen om å få en viss kontinuitet og forutsigbarhet i fisket.

Dersom noen av fartøyene som får tilbud om å delta i fisket etter makrellstørje i 2021 takker nei vil tibudet gå videre til nestemann på rulleringslisten som ble trukket i 2020. Fartøy som fisker med not eller med line, og som ikke har meldt seg på til fisket i 2020, vil fortsatt kunne melde seg på men vil bli plassert nederst på listen.

For mer informasjon om fisket etter makrellstørje i 2021, se  J-54-2021: Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2021

Fiskeridirektoratet vil i løpet av kort tid ta kontakt med fartøyene som deltok i fisket i 2020 for å høre om de er interessert i å delta i fisket også i 2021.

Påmeldingsfristen for fartøy som ikke allerede står på rulleringslisten er mandag 23. mars 2021 klokken 23:59.

Påmelding sendes til eller Fiskeridirektoratet, postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.

Påmelding merkes med «makrellstørje – line» eller «makrellstørje – not».

Dersom du sender påmelding per post ber vi om at du kontakter Fiskeridirektoratet ved saksbehandler Maja K. Rodriguez Brix på telefon: 41691457 og informerer om dette, da postgangen kan ta svært lang tid.

Oppdatert: 05.03.2021