Fiskeridirektoratet følger opp fiskerikontrollutvalgets anbefalinger

Fiskeridirektoratet har vedtatt en handlingsplan for å følge opp fiskerikontrollutvalgets anbefalinger med mål om å styrke fiskerikontrollen.

Fiskerikontrollutvalget pekte på at det som skaper størst risiko for ulovlig høsting og omsetning av fisk er mangel på verifiserbar dokumentasjon gjennom verdikjeden. På kort sikt anbefalte utvalget strengere krav til veiesystemene ved landing, samt kontrollpunkter før og etter landing, for å redusere handlingsrommet for bevisst og ubevisst feilregistrering på seddel.

– Det er viktig at vi i det videre arbeidet ivaretar det helhetlige perspektivet som fiskerikontrollutvalget har tegnet opp, samtidig som at vi evner å innføre konkrete, effektive og troverdige tiltak, sier fiskeridirektør Per Sandberg.

Handlingsplan for forbedring av fiskerikontrollen

Fiskeridirektoratet har vedtatt en handlingsplan for utvikling av fiskerikontrollen som beskriver en rekke tiltak innenfor tre hovedinnsatsområder; digitalisering og dokumentasjon, mer effektiv fiskerikontroll og effektivt reaksjonsapparat ved lovbrudd.

Fiskeridirektoratets handlingsplan for utvikling av fremtidens fiskerikontroll 2021-2025 (PDF, 1 MB) (pdf, 1.3 MB)

Gjennom denne handlingsplanen følger Fiskeridirektoratet nå opp fiskerikontrollutvalgets anbefalinger trinn for trinn.

Strengere krav til veiesystemene

Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslår strengere krav til veiesystemene.

Beslutningsnotat, Fiskeridirektoratet og Justervesenet, 20.10.2021 (PDF, 584 kB) (pdf, 598.6 kB)

Endringer i landingsforskriften, ny forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved landing av fisk, samt endringer i instrumentspesifikke forskrifter, brev til NFD 19.10.2021 (PDF, 137 kB) (pdf, 141.2 kB)

Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslår at det innføres krav til bruk av automatiske vekter og veiesystemer ved mottak av fisk «for å sikre at vekt og art ikke er et forhandlingstema ved landing», slik Sjømat Norge uttalte i sitt innspill til høringen.

Dette tiltaket er helt sentralt for å svare opp funnene til fiskerikontrollutvalget og vil bidra til at det etableres verifiserbar dokumentasjon om landet fisk og dermed bidra til å sikre korrekt registrering av ressursuttaket og korrekt seddelføring av all landet fangst.

– Tiltakene vi nå foreslår vil være en virkelig milepæl i utviklingen av fiskerikontrollen og vil ta fiskeriforvaltningen og næringen store steg i riktig retning, sier fiskeridirektøren.

– Som ansvarlige for det måletekniske regelverket har Justervesenet en viktig rolle i ressurskontrollen. Riktig bruk av veiesystemene er helt avgjørende for tillit til, og i, denne næringen. Et samarbeid med Fiskeridirektoratet er derfor både naturlig og nyttig, sier direktør for Justervesenet, Geir Samuelsen.

De konkrete kravene som nå foreslås innført:

 • Mottaker skal ha et automatisk veiesystem bestående av en eller flere vekter og andre komponenter som er nødvendige for å sikre at all fisk som mottas veies.
   
 • Veiesystemet skal ha funksjoner som sikrer at alle veiedata og data om hendelser som kan virke inn på veieresultat overføres elektronisk til Fiskeridirektoratet, lagres elektronisk hos mottaker i minst 5 år, og er tilgjengelige for Fiskeridirektoratet og kan hentes frem ved kontroll på mottaksstedet.
   
 • Veiesystemet skal ha en integrert funksjon for å kunne melde inn, rette opp og sende inn ny versjon ved feil og mangler i overførte data (feilhåndteringssystem).
   
 • Veiesystemet skal kommunisere med og utveksle elektroniske data med seddelsystemet og andre system som skal bruke veieresultatet.
   
 • Overføringen av data til Fiskeridirektoratet skal skje via en elektronisk løsning.

Heimfarfisk

Fiskeridirektoratet foreslår også at det iverksettes prosesser for å rydde i praksis rundt bruk av såkalt heimfarfisk eller kokfisk for å sikre at all fisk som fiskes i ervervssammenheng faktisk føres i ressursregnskapet og kvoteavregnes.

Oppdatert: 20.10.2021

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen