Fiskarmanntalet 2022

Framlegg til fiskarmanntal for 2022 er sett opp og lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2021 og tre veker framover.

Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år. Den som meiner seg feil stroken eller feil ført, kan klage skriftleg til manntalsførar innan tre veker frå 10.november. Naudsynt dokumentasjon må følgje med.

Regionkontora til Fiskeridirektoratet er manntalsførar kvar for sin region.

Skriftleg klage med grunngjeving sender du til

eller

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen

Hugs å merke konvolutten eller e-posten med namnet på regionen der du er busett og ha med tilvising til referanse i saka.

Kontakt for spørsmål

Spørsmål kan rettast til regionkontoret der du bur etter 10. november:

Region Nord:        
Elisabeth Richardsen, tlf.  913 79 242
Margrethe Selliås Dreyer, tlf. 957 74 923

Region Nordland:  
Per Eilif Sagen, tlf. 481 45 625
Brita Kroknes, tlf. 468 47 058

Region Midt:
May Randi Bonesrønning, tlf. 452 99 865

Region Vest:
Tone Teigen, tlf. 911 38 528  

Region Sør:
May Britt Håland, tlf. 476 23 680

Framlegg til Fiskarmanntal 2022

Fiskarmanntalet 2022 - Finnmark

Fiskarmanntalet 2022 - Troms

Fiskarmanntalet 2022 - Nordland

Fiskarmanntalet 2022 - Trøndelag

Fiskermanntalet 2022 - Møre og Romsdal

Fiskarmanntalet 2022 - Vestland

Fiskarmanntalet 2022 - Agder

Fiskarmanntalet 2022 - Innlandet

Fiskarmanntalet 2022 - Vestfold og Telemark

Fiskarmanntalet 2022 - Oslo fylke

Fiskarmanntalet 2022 - Rogaland

Fiskarmanntalet 2022 - Viken

Oppdatert: 02.11.2021