Endret frist for nye rekekonsesjoner

Fiskeridirektoratet har tidligere lyst ut to nye reketrålkonsesjoner med søknadsfrist 30. november 2021. I den opprinnelige kunngjøringen var fristen for igangsettelse satt til to år. Den er nå utvidet til tre år.

Fiskerimyndighetene ønsker å legge til rette for at rekeindustrien får bedre tilgang til råstoff og har derfor lyst ut to nye reketrålkonsesjoner. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt at fristen for å starte fiske etter at konsesjonen er tildelt blir utvidet til tre år.

Den første artikkelen om utlysningen av nye rekekonsesjoner er oppdatert.

Oppdatert: 29.10.2021