Deltakerforskriften for 2022 er lagt ut på høring

Fiskeridirektoratet legger opp til at forskriften vil bli fastsatt i medhold av någjeldende § 21 i deltakerloven. Høringsfristen er fredag 22. oktober 2021.

Høringen her omfatter følgende tema: 

  1. Vurdering av om unntak fra den øvre lengdegrensen på 11 meter i åpen gruppe i fisket etter leppefisk bør videreføres uendret i 2022, eller om det avgjørende bør være om vedkommende deltok i 2020 eller 2021. Eventuelt om bestemmelsen kan utformes på annen måte dersom den videreføres.
  2.  Endring av vilkåret i fisket etter leppefisk om at leveringsavtale må være sendt inn til Fiskeridirektoratet før fisket starter.
  3.  Fisket i åpen gruppe i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 – endring i dispensasjonsreglene ved sykdom.
  4. Endring i leiefartøybestemmelsene i åpen gruppe.

Høringsfristen er fredag 22. oktober 2021.

Oppdatert: 16.09.2021