Åpent dialogmøte om forvaltning av kongekrabbe

Fiskeridirektoratet region Nord inviterer til årlig åpent nettbasert dialogmøte om forvaltning av kongekrabbe.

Hovedtema for møtet vil være bestandssituasjonen, kvoteanbefaling, reguleringer og markedssituasjonen. Det ønskes innspill til reguleringene for 2022.

Det vil bli innlegg fra Havforskningsinstituttet, Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet.

Sted: nettbasert

Tid: fredag 24. september 2021 klokken 12:00–15:00

Påmelding til møtet ønskes til Ton Ola Rudi, tlf: 97142588, e-post: ton-ola.rudi@fiskeridir.no

Praktisk informasjon om påkobling kommer senere.

Program

12:00-12:05
Oppstart/innledning

12:05-12:30
Bestandsutvikling og kvoteanbefaling av kongekrabbe (Havforskningsinstituttet v/Ann Merete Hjelset)

12:30-13:00
Pris- og markedssituasjon for kongekrabbe (Norges Råfisklag v/Synne Guldbransen)

13:00-13:30
Fangst og deltagelse     – Ton Ola Rudi, Fiskeridirektoratet
Tema for høringa           – Guro Gjelsvik, Fiskeridirektoratet

13:30-15:00
Diskusjon og innspill

Oppdatert: 17.09.2021