Slumpfiskeordningen 2020

Siste frist for innsending av søknader for slumpfiskeordningen i 2020 er satt til 28.12.2020.

Grunnet nedstenging og omlegging av saksbehandlersystemene våre i perioden 29. desember - 31. desember 2020, er siste frist for innsending av søknader for å benytte slumpfiskeordningen i 2020 satt til mandag 28.12.2020, kl.12.00.

Oppdatert: 15.12.2020