Seifisket fortsetter ut året

Fiskeridirektoratet har etter en høringsrunde med næringen besluttet at kystflåtens fiske etter sei nord for 62°N fortsetter ut året. Dette innebærer at det ikke blir stans i fisket på maksimalkvotene i lukket gruppe eller for notfartøy. Åpen gruppe har fritt fiske ut året.

Fiskeridirektoratet har fått flere tilbakemeldinger om at det er gode priser og etterspørsel etter sei. Det er også uttrykt bekymring for markedssituasjonen til neste år, ettersom det er mye hvitfisk som skal på land. Seikvoten går opp med 15 prosent til neste år, og har ikke vært så høy siden 2010.

Per uke 49 er seikvoten overfisket med 2 500 tonn.

Det er innført 10 prosent kvotefleksibilitet på totalkvoten (og på gruppekvoter), men ethvert overfiske vil belastes kvoten til neste år.

J-183-2020: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2020

Ukestatistikk uke 49

Oppdatert: 11.12.2020