Påbud om bruk av akustiske sendere

Nærings- og fiskeridepartementet har innført påbud om bruk av akustiske sendere for å redde sjøpattedyr fra å bli fanget i garn.

Les hele pressemeldingen på departementet sine sider: 

Små alarmer skal redde nisene (regjeringen.no).

Bifangst av sjøpattedyr skal rapporteres til Fiskeridirektoratet via den elektroniske fangstdagboken.

Det er viktig for både forvaltning og forskning å få en oversikt over omfanget av bifangst av sjøpatterdyr i fiskeriene.

Oppdatert: 04.12.2020