God lønnsomhet i fiskeflåten

Lønnsomheten i fiskeflåten nærmer seg rekordnivå. Etter nedgang i både 2017 og 2018 leverer den norske fiskeflåten sitt tredje beste resultat i 2019, på nivå med rekordårene 2016 og 2011. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Driftsinntekten øker og fiskeflåten leverer et godt resultat.

Fiskeridirektoratet har i dag publisert tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2019. Undersøkelsen viser en økning i inflasjonsjusterte driftsinntekter fra 20,0 mrd i 2018 til 21,0 mrd i 2019. Dette er en økning på 1,0 mrd fra 2018 til 2019.

Figur 1 Utvikling i driftsmargin og driftsinntekter for den totale fiskeflåten. 2000-2019.

De totale driftskostnadene var på 16,6 mrd noe som ga fiskeflåten et driftsresultat på 4,4 mrd i 2019, en inflasjonsjustert økning på litt mindre enn 700 millioner fra 2018. I tillegg til et økt driftsresultat gikk driftsmarginen opp med 2,4 prosentpoeng til 21,1 prosent. Driftsmarginen i 2019 var sammen med 2011 og 2016 den høyeste som er målt. Totalkapitalrentabiliteten økte også i 2019 og var 7,9 prosent.

Positiv utvikling for kystfiskeriene

Kystfiskefartøyene hadde en positiv utvikling i lønnsomheten i 2019 sammenlignet med 2018. Samlet hadde de økning i driftsmargin fra 12,1 til 17,1 prosent. Den største økningen innenfor kystflåten hadde gruppen konvensjonelle kystfiskefartøy. Disse hadde den samme økningen i driftsmargin som kystflåten samlet og var også på samme nivå. De to andre gruppene, kystreketrålere og kystnotfartøy, hadde henholdsvis en økning i driftsmargin fra 3,8 prosent til 7,1 prosent og fra 15,4 prosent til 20,3 prosent. Økningen i driftsmargin for de tre kystfiskegruppene skyldtes større økning i driftsinntekter enn driftskostnader.

Figur 2 Utvikling i driftsmargin for konvensjonelle kystfiskefartøy. 2010-2019.

Selv om hovedgruppene innenfor kystflåten viser positiv utvikling i lønnsomheten, er det variasjon i lønnsomhet mellom fartøygruppene innen de enkelte hovedgruppene.

Havfiskeflåten gjorde det også bra i 2019. Det var de konvensjonelle havfiskefartøyene som hadde størst økning i driftsmarginen. Pelagiske trålere og torsketrålene hadde også en økning i lønnsomheten. Ringnotsnurperne var den enste fartøygruppen innenfor havfiskeflåten som hadde nedgang i driftsmargin, og hadde i 2019 en lavere driftsmargin enn pelagiske trålere.

Les mer

Resultater for kystfiskegruppene inndelt etter hjemmelslengde, samt resultater for andre grupperinger er tilgjengelig på våre nettsider.

Oppdatert: 17.12.2020