Fisket innenfor ferskfiskordningen forsetter

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N fortsette til og med søndag 20. desember med gjeldende kvotetillegg på 30 %.

Det er videre besluttet å redusere tillatt fangst innenfor ferskfiskordningen til inntil 10 % på ukebasis for fartøy i lukket og åpen gruppe fra og med mandag 21. desember.

Ferskfiskordningen er godt utnyttet, og fisketakten har vært normalt høy den siste tiden. I uke 48 ble det landet ca. 860 tonn på ordningen i lukket gruppe, og ca. 110 tonn på ordningen i åpen gruppe. Avsetningen i lukket gruppe er overfisket med ca. 1 800 tonn, mens det gjenstår ca. 60 tonn på avsetningen i åpen gruppe. 

Les pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet

Oppdatert: 02.12.2020