Fiske i EU-sonen og i britisk sone

Norge har ikke inngått fiskeriavtaler med EU og Storbritannia for 2021. Fra og med 1. januar 2021 kan ikke norske fartøy fiske i britisk sone eller i EU-sonen. På samme vis kan ikke fartøy fra EU og Storbritannia fiske i Norges økonomiske sone.

Når Norge har inngått avtaler med EU og Storbritannia vil informasjon bli lagt ut på fiskeridir.no.

Søknader om lisens

Søknader om lisens i britisk sone skal ikke sendes inn igjen. UKSIA, som behandler lisenser i Storbritannia, vil prosessere mottatte søknader fra Norge så snart de nødvendige avtalene er på plass.

Oppdatert: 30.12.2020