Endringer i gebyrsatser

Fra 1. januar 2021 er det endringer i gebyrsatsene for søknader om ervervstillatelse for fiskefartøy.

Det er endringer i gebyrsatsene ved søknader om ervervstillatelse, eierendringer, forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse, tildeling av spesiell tillatelse/årlig deltakeradgang og spesielle kvoteordninger.

De nye gebyrsatsene framkommer av ervervstillatelsesforskriften § 11.

Endringene i gebyrsatser (brev fra NFD) (pdf, 157.3 kB)

Oppdatert: 31.12.2020