Avklaring om avstand på akustiske pingere

Det skal ikke være større avstand mellom de akustiske pingerne enn 200 meter.

– Dette innebærer at dersom lenka er 400 meter og man plasserer pingeren i midten slik at det er 200 meter garn på hver side, vil kravet være oppfylt. Om lenken er 600 meter med garn så må en ha to pingere, 800 meter tre pinger – og så videre, sier Trond Blom.

Han er førsteinspektør i Kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratets region Nordland.

– Dersom du er usikker på signalstyrken og signalets lengde ber vi deg kontakte selger eller leverandøren, sier Blom.

Det nye kravet fremkommer av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 29a og trer i kraft fra 1.januar 2020.

Hvem som blir omfattet av kravet og andre vilkår fremkommer av bestemmelsen:

Forskriften

«§ 29 a. Påbud om akustiske pingere ved garnfiske i statistikkområde 00 (Vestfjorden)

Ved fiske for omsetning med garn innenfor statistikkområde 00 (Vestfjorden) er det fra og med 1. januar til og med 30. april påbudt med akustiske pingere på redskapet. Påbudet gjelder ikke for fiske etter rognkjeks og kveite.

Akustiske pingere skal festes i flytelinen på garnene. Det skal ikke være større avstand mellom de akustiske pingerne enn 200 meter. Akustiske pingere skal ha et frekvensområde mellom 50 kHz - 140 kHz. Signalstyrken for hele varigheten av signalet skal være større enn 145 dB + 5 dB @ 1m. Signalets lengde skal være større enn 300 millisekunder og ha et intervall mellom signaler på 4 - 12 sekunder.»

Bifangst

Fiskeridirektoratet minner om at bifangst av sjøpattedyr skal rapporteres til Fiskeridirektoratet via den elektroniske fangstdagboken.

Oppdatert: 18.12.2020