Prøvefisket etter norsk vårgytende sild  i Kvænangen stoppes

Prøvefisket etter norsk vårgytende sild i Kvænangen stoppes inntil videre, på grunn av for høy innblanding av bifangst med torsk og sei.

Det har vært gjennomført et grundig prøvefiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjene i Kvænangen i regi av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Formålet med dette fisket har vært å få  klarlagt om det er biologisk forsvarlig å la notfartøy over 15 meter fiske sild innenfor fjordlinjene.

Prøvefisket viser for høy innblanding av bifangst med torsk og sei. Prøvefisket stoppes derfor inntil videre.

Det er ventet at det vil bli mindre innblanding når silda samler seg i tettere stimer.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste vurderer når det er hensiktsmessig å gjenoppta prøvefisket.

Oppdatert: 13.11.2020